Dołącz do czytelników
Brak wyników

Botanika

28 sierpnia 2023

NR 58 (Wrzesień 2023)

Rośliny nasienne – nagozalążkowe i okrytozalążkowe

0 89

W budowie roślin nasiennych wyróżniamy szereg adaptacji morfologicznych i anatomicznych, ale ich najważniejszą cechą, odróżniającą tę grupę roślin od mszaków czy paprotników, jest wytwarzanie kwiatów i nasion. Powstanie nowych cech i adaptacji na drodze ewolucji dało przewagę roślinom nasiennym w opanowaniu środowiska lądowego na całym świecie.

W wyniku procesu ewolucyjnego zwanego aromorfozą (tj. powstanie istotnych zmian w budowie i funkcjonowaniu organizmów podnoszących je na wyższy poziom rozwoju ewolucyjnego) u roślin nasiennych pojawiły się następujące cechy dające im przewagę nad roślinami zarodnikowymi: wytworzenie nasion, pojawienie się wyspecjalizowanych organów oraz ich modyfikacji (tj. korzeni, łodyg i liści), wytworzenie kwiatów (organu generatywnego) służących do rozmnażania, redukcji gametofitu niezdolnego do samożywnego odżywiania się, uniezależnienie rozmnażania od obecności wody (pojawienie się łagiewki pyłkowej), powstanie szeregu wyspecjalizowanych tkanek. 
W przemianie pokoleń formą dominującą u roślin nasiennych jest wielokomórkowy diploidalny sporofit, a gametofit jest ograniczony do wielokomórkowego haploidalnego tworu. Gametofit łączy się ze sporofitem, który jest przez niego odżywiany. Zarówno gametofit męski, jak i gametofit żeński są silnie zredukowane. Gametofit żeński u roślin nasiennych rozwija się w zalążku kwiatów. Brak lub obecność ściany zalążni jest ­podstawą do podziału roślin nasiennych na dwie gromady: nagozalążkowe i okrytozalążkowe (Tab. 1.). U roślin nagozalążkowych zalążki nie mają dodatkowych osłonek, dzięki temu wyprodukowane nasiona są osadzone na łuskach szyszek lub są całkowicie odsłonięte. U roślin okrytozalążkowych występuje ściana zalążni, a z niej na dalszych etapach rozwoju powstaje owocnia, w której znajdują się nasiona. W wyniku zapylenia i zapłodnienia zalążek przekształca się w nasiono. W przeciwieństwie do zarodników mszaków i paproci (które są komórkami haploidalnymi zależnymi od wilgoci w celu szybkiego rozwoju gametofitów), nasiona zawierają diploidalny zarodek, z którego wykiełkuje nowa roślina – sporofit. Nasiona dały znaczącą przewagę ewolucyjną roślinom nasiennym. Nasiona składają się z embrionalnego sporofitu, tkanki odżywczej oraz łupiny nasiennej chroniącej zarodek przed czynnikami zewnętrznymi. Niezależnie od tego, czy są one przenoszone przez wiatr, unoszą się na wodzie, czy też są przenoszone przez zwierzęta, nasiona mogą być rozsiewane na znaczne odległości – unikając w ten sposób konkurencji z rośliną macierzystą – i kolonizować nowe obszary.

POLECAMY

Ewolucja roślin nasie

...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy